Investoři
informace pro investory

Dozorčí rada

Marcela Hrdá

předsedkyně dozorčí rady

Miloš Badida

člen dozorčí rady

Tomáš Bůzek

člen dozorčí rady

Daniela Jirásková

člen dozorčí rady

Pan Radil ukončil činnost v Dozorčí radě společnosti Pivovary Lobkowicz Group, a.s., ke dni 06. 09. 2016