Investoři
informace pro investory

LAPASAN s.r.o.

Výsledky dodatečné nabídky převzetí akcií společnosti Pivovary Lobkowicz Group, a.s.

Společnost LAPASAN s.r.o. oznamuje výsledky povinné nabídky převzetí akcií společnosti Pivovary Lobkowicz Group, a.s. (PLG) se jmenovitou hodnotou 160 Kč za jednu akcii.

Povinná nabídka převzetí byla uveřejněna dne 29.2.2016 a doba její závaznosti skončila dne 30.5.2016. Společnost LAPASAN s.r.o. uzavřela smlouvy na celkem 12,313 akcií PLG, které představují 0.1054 % podíl na základním kapitálu a na hlasovacích právech v PLG.

Dodatečná nabídka převzetí

Dne 29. února 2016 byl uveřejněn nabídkový dokument pro dodatečnou nabídku převzetí akcií společnosti Pivovary Lobkowicz Group a.s. (PLG). Navrhovatelem je společnost Lapasan, s.r.o., která na základě předchozí nabídky převzetí, která skončila dne 15. ledna 2016, získala cca 98% podíl v PLG a vznikla jí tak povinnost učinit dodatečnou nabídku.

Závaznost nabídky převzetí končí 30. května 2016 a nabídková cena je 208 Kč za jednu akcii PLG. Agentem pro vypořádání povinné nabídky převzetí je společnost J&T Banka, která od akcionářů shromažďuje akceptace nabídky, vypořádá převody akcií a vyplatí akcionářům protiplnění za převedené akcie.

Podrobnosti o dodatečné nabídce převzetí včetně podmínek pro její využití jsou k dispozici na webu navrhovatele www.lapasan.net.

Povinná nabídka převzetí

Dne 4. 12. 2015 byl uveřejněn nabídkový dokument pro povinnou nabídku převzetí akcií společnosti Pivovary Lobkowicz Group a.s. (PLG). Navrhovatelem je společnost Lapasan, s.r.o., která dne 14. 9. 2015 získala většinový 79,4% podíl v PLG.

Závaznost nabídky převzetí končí 15. 1. 2016 a nabídková cena je 208 Kč za jednu akcii PLG. Agentem pro vypořádání povinné nabídky převzetí je společnost J&T Banka, která od akcionářů shromažďuje akceptace nabídky, vypořádá převody akcií a vyplatí akcionářům protiplnění za převedené akcie.

Podrobnosti o nabídce převzetí včetně podmínek pro její využití jsou k dispozici na webu navrhovatele www.lapasan.net.