Investoři
informace pro investory
Oznámení o přijetí usnesení valné hromady společnosti Pivovary Lobkowicz Group, a.s. dne 22.6. 2016
pdf 137 kB
Uložit
Rozhodnutí ČNB k přijetí usnesení VH o přechodu všech
ostatních účastnic
pdf 1,7 MB
Uložit
Žádost o svolání VH PLG - přechod všech ostatních akcií na LAPASAN
pdf 55 kB
Uložit

Pivovary Lobkowicz Group – Oznámení o žádosti majoritního akcionáře LAPASAN s.r.o. o svolání valné hromady

Praha (25. dubna 2016) – Pivovary Lobkowicz Group, a.s. („PLG“ nebo „Společnost“) tímto oznamuje, že obdržela žádost majoritního akcionáře společnosti LAPASAN s.r.o., se sídlem Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 033 11 384, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 230057 („LAPASAN“), v souladu s ustanovení § 375 a násl. zákona č. 90/ 2012 Sb., o obchodní společnostech a družstvech, v platném znění („ZOK“), o svolání valné hromady Společnosti, která rozhodne o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti na LAPASAN. V souladu s ustanovením § 393 ZOK navrhuje LAPASAN výši protiplnění na částku 208 Kč za jednu akcii Společnosti.