O společnosti
Pivovary Lobkowicz Group, a.s.

Committee members Audit

Miloš Badida
nar. 22.10.1971, bytem Nad Akáty 1600/17, Kunratice, 148 00 Praha 4
Ing. Jakub Kovář
nar. 2.5.1973, bytem Krátká 411, 252 41 Dolní Břežany
Ing. Radek Placanda
nar. 18.11. 1965, bytem Pavla Ježdíka 174, 250 88 Čelákovice